Fart de jugar a soles?, vine a Monjove.

Dimarts, 24 setembre 2013

Ajudes municipals a empreses i emprenedors


Ajudes a la contractació:
Ajuda d’1.125 € per la contractació d’aturats en un contracte mínim de 3 mesos

Ajudes a emprenedors:
Ajuda de fins a 2.000 € per a aturats donats d’alta com a treballadors autònoms des del 2 de gener de 2013.

Ajudes a empreses:
Ajuda de fins a 2.000 € per a empreses consolidades que realitzen o hagen realitzat en els seus establiments alguna de de les actuacions següents: adequació de l’establiment a l’entorn (imatge exterior), condicionament i reforma dels locals, adquisició de mobiliari nou o equips informàtics i substitució de rètols publicitaris.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d’octubre.

Més informació en la AFIC-CREAMA (Av. Amanecer, 2, tel. 965794266)